Zasady i warunki

Ogólne warunki działalności

(z informacjami prawnymi)

1
Zakres i dostawca

1.1

Ten regulamin dotyczy wszystkich dostaw PepMelon Eva Puskas dla konsumentów (§ 13 BGB) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Zgodnie z § 13 BGB, konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie jest ani działalnością handlową, ani jej niezależną działalnością zawodową.

1.2

Umowa kupna zawierana jest z

PepMelon Eva Puskas
Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf
Phone / WhatsApp: +49 170 3259255
e-mail: hello@pepmelon.com

2
Oferta i zawarcie umowy

2.1

Prezentacja produktów (w tym sklepie internetowym) nie jest prawnie wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do złożenia zamówienia (invitatio ad offerendum). Błędy i zmiany zastrzeżone.

2.2

Klikając na przycisk "Kupuję" składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku.

Potwierdzenie złożenia zamówienia jest równoznaczne z rezygnacją z zakupu.

Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje poprzez automatyczną wiadomość e-mail bezpośrednio po wysłaniu zamówienia i nie stanowi przyjęcia umowy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta tylko wtedy, gdy w ciągu 5 dni przyjmiemy Twoje zamówienie w osobnym potwierdzeniu zamówienia e-mailem i wyślemy towar.

Odstępując od tego, deklarujemy przyjęcie oferty kontraktowej klienta w przypadku uzgodnionego sposobu płatności z góry wraz z potwierdzeniem odbioru, w którym podane są również nasze dane bankowe i kwota do zapłaty z góry.

2.3

Jeśli nasze potwierdzenie zamówienia zawiera błędy literowe lub drukarskie lub jeśli nasze ustalenie ceny opiera się na technicznych błędach transmisji, mamy prawo do zakwestionowania zamówienia, przy czym musimy udowodnić nasz błąd. Dokonane już płatności zostaną natychmiast zwrócone.

3
Ceny

Ceny podane na stronach produktów, jeśli nie zaznaczono inaczej, zawierają ustawowy podatek VAT oraz inne składniki ceny. Koszty wysyłki (patrz § 4) są naliczane dodatkowo. Na stronach produktów znajduje się odniesienie do dodatkowych kosztów wysyłki, są one tam powiązane. W systemie koszyka i na stronie z przeglądem zamówienia, poniesione koszty wysyłki są ponownie wyraźnie wskazane.

4
Koszty wysyłki

W przypadku niektórych produktów istnieją dodatkowe koszty wysyłki. Informację o ewentualnych kosztach wysyłki znajdziesz na stronie produktu, a także ponownie jako osobną listę przed złożeniem zamówienia. Opłaty te są pobierane bezpośrednio w sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów ani podatków.

5
Warunki płatności

5.1

Płatność może być dokonana albo poprzez przedpłatę (przelew bankowy) albo poprzez PayPal z zapisanymi tam dla Ciebie metodami płatności. Płatność za pobraniem z reguły nie jest możliwa. Ponadto masz możliwość składania zamówień na konto w naszym sklepie internetowym w Niemczech za pośrednictwem naszego partnera Klarna - więcej informacji znajdziesz poniżej.

5.1.1.1.

5.1.1 Warunki Klarna (dla Niemiec)

Płatność na podstawie faktury i finansowanie
We współpracy z Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja, oferujemy zakup na fakturę i zakup na raty jako opcje płatności.
Proszę pamiętać, że Klarna Faktura i Klarna Zakup na raty są dostępne tylko dla konsumentów i że płatność musi być dokonana do Klarna w każdym przypadku.

Faktura Klarna
Kupując na konto w Klarna zawsze otrzymujesz towar jako pierwszy i zawsze masz termin płatności 14 dni. Kompletny regulamin zakupów na konto znajdziesz tutaj. Sklep internetowy pobiera opłatę w wysokości 3 euro za każde zamówienie przy zakupach na konto Klarna.

Klarna zakupy na raty

Serwis finansowania Klarna pozwala Ci na elastyczne płacenie za zakupy w miesięcznych ratach wynoszących co najmniej 1/24 całkowitej kwoty (ale co najmniej 6,95 euro) lub na warunkach inaczej określonych w kasie. Aby uzyskać więcej informacji o Zakupach na Raty Klarna, w tym Ogólne Warunki i Zasady oraz Europejski Standard Informacji o Kredycie Konsumenckim, kliknij tutaj:

Polityka prywatności

Klarna sprawdza i ocenia Twoje dane oraz wymienia dane z innymi firmami i agencjami kredytowymi, jeśli istnieje uzasadniony interes i powód, aby to zrobić. Twoje dane osobowe będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z informacjami zawartymi w regulaminie ochrony danych osobowych Klarna.

5.2

Jeśli wybierzesz metodę przedpłaty, podamy Ci nasze dane bankowe w potwierdzeniu zamówienia i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności. Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, zostaniesz przekierowany do serwisu PayPal po kliknięciu przycisku "zamów". Twoje konto PayPal zostanie zazwyczaj natychmiast obciążone.

5.3

W przypadku opóźnienia w zapłacie, cena zakupu podlega oprocentowaniu w wysokości 5% powyżej podstawowej stopy procentowej w okresie opóźnienia. PepMelon Eva Puskas zastrzega sobie prawo, w razie potrzeby, do udowodnienia i dochodzenia wyższej szkody spowodowanej zwłoką.

W przypadku opóźnienia w płatności lub obciążenia zwrotnego płatności Paypal przez odpowiedniego dostawcę usług płatniczych, PepMelon Eva Puskas jest również uprawniona do naliczenia opłaty za monit w wysokości 2,50 Euro, chyba że klient udowodni, że powstała niższa szkoda lub nie powstała żadna szkoda.

5.4

5.3

5.3.

5.4

Adres rozliczeniowy: Upewnij się, że poprawnie wpisałeś swój adres rozliczeniowy. Późniejsza manipulacja przy rachunkach nie jest możliwa. Jeśli chcesz go zmienić, musimy ponownie wystawić fakturę, za co pobieramy opłatę ryczałtową w wysokości 5€.

6
Warunki dostawy, przeniesienie ryzyka i zastrzeżenie samozaopatrzenia

6.1

6.2

Czas dostawy na terenie Niemiec wynosi, jeśli w ofercie nie podano inaczej, maksymalnie 5 dni.

Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, nie wyślemy towaru przed otrzymaniem płatności.

6.3

Jeżeli konsument wybrał płatność z góry, nie wyślemy towaru przed otrzymaniem płatności.

6.3

Jeśli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ nie z własnej winy nie został nam dostarczony przez naszych dostawców, możemy odstąpić od umowy. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym niezwłocznie i, jeśli będzie to konieczne, zaproponujemy dostarczenie porównywalnego produktu. Jeśli żaden porównywalny produkt nie będzie dostępny lub nie będziesz chciał otrzymać porównywalnego produktu, niezwłocznie zwrócimy Ci wszelkie dokonane już płatności.

7
Zachowanie tytułu własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu dokonania pełnej zapłaty. Przed przeniesieniem własności, zastawieniem, przekazaniem w drodze zabezpieczenia, przetworzeniem lub przekształceniem nie jest dozwolone bez naszej zgody.

8
Prawo odstąpienia od umowy

8.1

Polityka anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn.

Przy czym masz prawo do odstąpienia od umowy.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, wzięliście lub wzięliście w posiadanie ostatni towar.

.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas (PepMelon Eva Puskas; Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf; +49 170 3259255; hello@pepmelon.com) za pomocą jasnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą lub e-mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (inne niż wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z Twojego wyboru innego sposobu dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zawiadomienie o odstąpieniu przez Ciebie od niniejszej Umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy te same środki płatności, których użyłeś do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniliśmy z Tobą inaczej; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić dokonania zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać towar firmie PepMelon Eva Puskas, RETOUREN, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Niemcy, niezwłocznie, a w każdym razie najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej ponosisz Ty.

Zapłacisz za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru.

Koniec polityki odstąpienia od umowy

8.2

Zachowaj dowód nadania przesyłki, jeśli zwrócisz nam zapakowany towar z wystarczającą ilością przesyłek, zawsze możesz podać nam numer śledzenia przesyłki.

8.3

Możesz nam również pomóc, informując przed zwrotem paczki o tym, że chcesz ją wysłać na adres pocztowy hello@pepmelon.com i dołączając do paczki karteczkę z numerem klienta i numerem zamówienia. W ten sposób możemy jak najszybciej przydzielić przychodzące zwroty.

8.4

8.5

8.5.

8.4

Proszę pamiętać, że sposoby wymienione w § 8.2 i § 8.3 nie są warunkami koniecznymi do skutecznego skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.

9
Uszkodzenia w tranzycie

9.1

Jeśli dostarczono towary z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, prosimy o niezwłoczne złożenie reklamacji na takie błędy u dostawcy i skontaktowanie się z nami tak szybko, jak to możliwe.

9.2

Dostarczenie towarów z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi nie jest możliwe.

9.2

Zaniechanie złożenia reklamacji lub kontaktu z nami nie ma żadnych konsekwencji dla Twoich prawnych praw gwarancyjnych. Pomoże nam to jednak w dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub firmy ubezpieczającej transport.

10
Gwarancja

Gwarancja jest udzielana zgodnie z przepisami ustawowymi.

11
Odpowiedzialność

Wyłączamy naszą odpowiedzialność za nieznacznie zaniedbane naruszenia obowiązków, o ile nie dotyczą one obowiązków istotnych dla umowy, szkód wynikających z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia lub gwarancji lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. To samo dotyczy naruszeń obowiązków przez naszych pomocników.

12
Przechowywanie danych dotyczących umowy / ujawnianie

Dane podane przez Ciebie podczas procesu zamawiania są przechowywane przez nasz system. Przekazujemy te dane tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wobec Ciebie, np. w szczególności w formie przekazania danych adresowych przewoźnikowi.
Masz prawo do bezpłatnej informacji, które z Twoich danych przechowujemy, jak również prawo do zmiany lub usunięcia tych danych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej polityce prywatności.

13
Platforma RODR

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów online (OS Platform), do której dostęp można uzyskać pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr. Jesteśmy zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów. Nasz adres mailowy znajduje się w naszym nadruku. Listę z danymi kontaktowymi uznanych instytucji zajmujących się rozstrzyganiem sporów znajdziesz na stronie https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

14
Postanowienia końcowe

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych Warunków jest nieważne, pozostała część umowy pozostaje ważna. W miejsce nieskutecznego postanowienia stosuje się odpowiednie przepisy ustawowe.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go).

Do: PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf, Niemcy, Mail: hello@pepmelon.com

Ja/my () niniejszym odwołuję/odwołuję () zawartą przeze mnie/nas () umowę na zakup następujących towarów ()/świadczenie następującej usługi ()

  • Zamówione w dniu ()/otrzymane w dniu ()
  • .
  • Nazwa konsumenta(ów)
  • Adres konsumenta(ów)
  • Podpis konsumenta(ów) (tylko w przypadku komunikacji na papierze)
  • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.