Impressum

Impressum

.

 

PepMelon
Firma:

Użytkownik strony internetowej w celach sprzedażowych: Puskás Éva Katalin E.V.
Operator strony: Peco Lab Kft.
Adres: Márton utca 12. 2/5, Budapeszt 1094, Węgry

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +36 30 0993271

Numer VAT: HU59740186
Organ rejestrujący spółkę: Krajowa Administracja Podatkowa i Celna
Numer rejestracyjny: 57788919
Członkostwo w izbie:
Budapeszteńska Izba Przemysłowo-Handlowa (BKIK)

Dostawca hostingu: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Ireland


Odpowiedzialność za zawartość:
Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia informacji o konkretnym naruszeniu. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści.

Zawartość tej strony internetowej została i będzie tworzona z najwyższą starannością. Niemniej jednak nie można zagwarantować, że treść jest aktualna i kompletna. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec dostawcy, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych i które mogą być spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych treści lub, odpowiednio, wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych treści, są wykluczone, chyba że można wykazać, że dostawca spowodował szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

Wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Odpowiedzialność za linki:
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie treści internetowe połączone odsyłaczami (linkami), ponieważ nie są one jego własnymi treściami. Odpowiedni dostawca lub operator stron jest zawsze odpowiedzialny za zawartość stron, do których prowadzą linki. Połączone strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie łączenia. Nielegalne treści nie były możliwe do zidentyfikowania w momencie linkowania. Jednak stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie linki.

Linki, które odnoszą się do treści tych stron, wymagają zgody dostawcy. O taką zgodę należy ubiegać się ponownie w przypadku każdej zasadniczej zmiany treści strony internetowej, z której pochodzi link; może ona zostać cofnięta nieformalnie w dowolnym momencie. Umieszczanie linków do stron zawierających treści niezgodne z prawem, obraźliwe, wprowadzające w błąd lub zniesławiające jest w każdym przypadku wykluczone.

Prawo autorskie:
Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez dostawcę podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji takich materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich twórcy, w tym przypadku dostawcy. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez dostawcę, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, niezwłocznie usuniemy takie treści. 

Platforma rozwiązywania sporów online

Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Daje to konsumentom możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z ich zamówieniami internetowymi. Platforma rozwiązywania sporów znajduje się tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nasz e-mail do składania skarg konsumenckich to: