Sälj inte min personliga information

Dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act (CCPA) ger dig rättigheter när det gäller hur dina uppgifter eller personuppgifter behandlas. Enligt lagstiftningen kan invånare i Kalifornien välja att avstå från "försäljning" av sina personuppgifter till tredje part. Enligt CCPA:s definition avser "försäljning" insamling av uppgifter i syfte att skapa reklam och annan kommunikation. Lär dig mer om CCPA och dina integritetsrättigheter.

Hur du väljer bort

Genom att klicka på länken nedan kommer vi inte längre att samla in eller sälja dina personuppgifter. Detta gäller både tredje part och de uppgifter som vi samlar in för att hjälpa till att anpassa din upplevelse på vår webbplats eller genom annan kommunikation. För mer information, se vår integritetspolicy.