Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Niemcy.
Numer VAT: DE314842978

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Odpowiedzialność za treści:

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach zgodnie z § 7 par. 1 TMG (niemiecka ustawa o telemediach) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu powzięcia wiadomości o konkretnym naruszeniu prawa. Jeśli dowiemy się o takich naruszeniach, usuniemy takie treści natychmiast.

Treści zawarte na tej stronie były i będą tworzone z najwyższą starannością. Mimo to nie można zagwarantować, że treści te są aktualne i kompletne. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec oferenta, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych i które mogą być spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie udostępnionych treści lub odpowiednio przez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych treści, są wykluczone, chyba że można udowodnić, że oferent wyrządził szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania.

Wymienione znaki towarowe i nazwy marek są własnością ich odpowiednich właścicieli.

Odpowiedzialność za linki:

Oferent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszystkie treści internetowe, które są połączone poprzez odsyłacz (link), ponieważ nie są to jego własne treści. Za treści stron, do których odsyłają linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator tych stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich podlinkowania. Nielegalne treści nie były możliwe do zidentyfikowania w momencie linkowania. Stała kontrola zawartości stron, do których odsyłają linki, nie jest jednak uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach prawa, natychmiast usuniemy takie linki.

Linki, które odnoszą się do zawartości tych stron, wymagają zgody dostawcy. O taką zgodę należy ubiegać się na nowo przy każdej zasadniczej zmianie treści strony, z której pochodzi link; w każdej chwili może ona zostać nieformalnie odwołana. W każdym przypadku wyklucza się linkowanie stron z nielegalnymi, obraźliwymi, wprowadzającymi w błąd lub zniesławiającymi treściami.

Prawo autorskie:

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez oferenta podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, publikowanie, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma komercjalizacji tych materiałów wykraczająca poza zakres prawa autorskiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich twórcy, którym w tym przypadku jest provider. O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez świadczeniodawcę, prawa autorskie osób trzecich są respektowane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli mimo to dowiesz się o naruszeniu praw autorskich, poinformuj nas o tym. Jeśli dowiemy się o jakimkolwiek naruszeniu, natychmiast usuniemy te treści.

Platforma rozwiązywania sporów online

Komisja UE udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów. Daje to konsumentom możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów związanych z ich zamówieniami internetowymi. Platforma rozwiązywania sporów znajduje się tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nasz e-mail do składania skarg konsumenckich to: customerservice@pepmelon.com
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem arbitrażu konsumenckiego.