Impresszum

PepMelon
A weboldal használója értékesítési célból: Puskás Éva Katalin E.V.
A weboldal üzemeltetője: Peco Lab Kft.
Cím: Puskás Pálné V: Márton utca 12. 2/5, Budapest 1094, Magyarország

E-mail: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobil: +36 30 0993271

Nemzetközi adószám: HU59740186
A céget nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nyilvántartási szám: 57788919
Kamarai tagság:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)

Tárhelyszolgáltató: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Írország

A tartalomért való felelősség:

Szolgáltatóként az általános törvények szerint felelősek vagyunk az oldalakon található saját tartalmakért. Nem vagyunk azonban kötelesek az átvitt vagy tárolt külső információkat ellenőrizni, illetve a törvénytelen tevékenységre utaló körülményeket kivizsgálni. Az általános törvények szerinti, az információk eltávolítására vagy használatának megakadályozására vonatkozó kötelezettségek továbbra is érintetlenül maradnak. Az ezzel kapcsolatos felelősségre vonás azonban csak a konkrét jogsértésről való tudomásszerzéstől kezdve lehetséges. Ha ilyen jogsértésről szerezünk tudomást, azonnal eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

A weboldal tartalmát a legnagyobb gondossággal hoztuk és hozzuk létre. Ennek ellenére nem vállalható garancia arra, hogy a tartalom naprakész és teljes. A szolgáltatóval szembeni, a szolgáltatott tartalmak használata vagy nem használata, illetve a hibás vagy hiányos tartalmak használata által esetlegesen okozott anyagi vagy nem anyagi károkra vonatkozó felelősségre vonás kizárt, kivéve, ha a szolgáltató bizonyíthatóan szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt.

A felsorolt védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A linkekért való felelősség:

A szolgáltató nem vállal felelősséget a kereszthivatkozással (linkkel) összekapcsolt webes tartalmakért, mivel ezek nem saját tartalmak. A hivatkozott oldalak tartalmáért mindig az adott szolgáltató vagy az oldalak üzemeltetője felelős. A linkelt oldalakat a linkelés időpontjában ellenőriztük az esetleges jogszabálysértések szempontjából. Jogellenes tartalmak a linkelés időpontjában nem voltak azonosíthatóak. A linkelt oldalak tartalmának állandó ellenőrzése azonban nem ésszerű a törvénysértés konkrét bizonyítéka nélkül. Amennyiben jogsértésről szerezünk tudomást, azonnal eltávolítjuk az ilyen linkeket.

Az ezen oldalak tartalmára utaló hivatkozásokhoz a szolgáltató hozzájárulása szükséges. Ezt a hozzájárulást minden olyan alapvető változás esetén, amely annak a weboldalnak a tartalmát érinti, ahonnan a hivatkozás származik, újra kell kérni; a hozzájárulás bármikor nem hivatalosan visszavonható. Jogellenes, sértő, félrevezető vagy becsületsértő tartalmú oldalakra való hivatkozás minden esetben kizárt.

A szerzői jog:

Az oldalakon található, a szolgáltató által létrehozott tartalmak és művek a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. Az ilyen anyagok sokszorosításához, feldolgozásához, közzétételéhez, terjesztéséhez vagy bármilyen, a szerzői jogi törvényen túli kereskedelmi forgalomba hozatalához a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ebben az esetben a szolgáltatóé. Amennyiben az ezen az oldalon található tartalmakat nem a szolgáltató hozta létre, a harmadik felek szerzői jogait tiszteletben tartjuk. Különösen a harmadik féltől származó tartalmakat jelöljük. Amennyiben mégis tudomására jutna, hogy a szerzői jogokat megsértették, kérjük, tájékoztasson minket erről. Amennyiben jogsértésről szerezünk tudomást, azonnal eltávolítjuk az ilyen tartalmakat.

Online vitarendezési platform

Az EU Bizottsága platformot biztosít a peren kívüli vitarendezéshez. Ez lehetőséget ad a fogyasztóknak arra, hogy az online megrendelésükkel kapcsolatos vitás ügyeiket bíróságon kívül rendezzék. A vitarendezési platform itt található: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A fogyasztói panaszokkal kapcsolatos e-mail címünk a következő: customerservice@pepmelon.com
Nem vagyunk hajlandóak és nem vagyunk kötelesek részt venni fogyasztói békéltető testület előtti vitarendezési eljárásban.