Impressum

PepMelon Eva Puskas, Hailfinger Str. 9/3, 71149 Bondorf,
Saksa. DE314842978

 hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +49 170 325 9255

Vastuu sisällöstä:

Palveluntarjoajana olemme vastuussa näillä sivuilla olevasta omasta sisällöstämme § 7 para. 1 TMG:n (Saksan telemedialaki) ja yleisten lakien mukaisesti. TMG:n 8-10 §:n mukaan emme ole velvollisia valvomaan siirrettyjä tai tallennettuja ulkoisia tietoja tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Yleisten lakien mukaiset velvollisuudet poistaa tai estää tietojen käyttö säilyvät ennallaan. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollista vasta siitä lähtien, kun konkreettisesta rikkomuksesta on saatu tieto. Jos saamme tietää tällaisista rikkomuksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

Tämän verkkosivuston sisältö on luotu ja luodaan jatkossakin äärimmäisen huolellisesti. Siitä huolimatta ei voida taata, että sisältö on ajantasaista ja täydellistä. Palveluntarjoajaan kohdistuvat korvausvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja ja jotka voivat aiheutua tarjotun sisällön käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai vastaavasti virheellisen tai puutteellisen sisällön käytöstä, suljetaan pois, ellei palveluntarjoajan voida osoittaa aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Luettelossa mainitut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuu linkeistä:

Tarjoaja ei ota vastuuta kaikista verkkosisällöistä, jotka on yhdistetty ristiviittauksella (linkki), koska ne eivät ole hänen omia sisältöjään. Linkitettyjen sivustojen sisällöstä vastaa aina kyseinen tarjoaja tai sivuston ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten varalta linkittämishetkellä. Laittomia sisältöjä ei ollut havaittavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettisia todisteita lainrikkomuksesta. Jos saamme tietoiseksi rikkomuksista, poistamme kyseiset linkit välittömästi.

Linkit, jotka viittaavat näiden sivujen sisältöön, edellyttävät palveluntarjoajan suostumusta. Tällaista suostumusta on haettava uudestaan joka kerta, kun sen sivuston sisältöön, josta linkki lähtee, tehdään olennaisia muutoksia; se voidaan peruuttaa epävirallisesti milloin tahansa. Linkittäminen sivuille, joiden sisältö on laitonta, loukkaavaa, harhaanjohtavaa tai herjaavaa, on joka tapauksessa suljettu pois.

Tekijänoikeuslaki:

Tarjoajan näillä sivuilla olevaan sisältöön ja teoksiin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia. Tällaisen materiaalin kopiointi, käsittely, julkaiseminen, jakelu tai kaikenlainen kaupallistaminen tekijänoikeuslain soveltamisalan ulkopuolella edellyttää sen luojalta, tässä tapauksessa palveluntarjoajalta, etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Siltä osin kuin tämän sivuston sisältö ei ole palveluntarjoajan luomaa, noudatetaan kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia. Erityisesti kolmansien osapuolten sisältö on merkitty sellaiseksi. Jos kuitenkin havaitset tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoita siitä meille. Jos saamme tietää loukkauksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

Online-riidanratkaisufoorumi

EU:n komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista riitojenratkaisua varten. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkotilaukseensa liittyvät riidat tuomioistuimen ulkopuolella. Riitojenratkaisufoorumi löytyy täältä: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sähköpostimme kuluttajavalituksia varten on: customerservice@pepmelon.com
Emme ole halukkaita tai velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovitteluelimessä.