Impressum

Impressum

 

PepMelon
Yritys:

Verkkosivuston käyttäjä myyntitarkoituksiin:Puskás Éva Katalin E.V.
Verkkosivuston ylläpitäjä: Peco Lab Kft.
Osoite: Márton utca 12. 2/5, Budapest 1094, Unkari.

Sähköposti: hello@pepmelon.com
WhatsApp/Mobile: +36 30 0993271

ALV-numero: HU59740186
Yrityksen rekisteröintiviranomainen: Kansallinen vero- ja tullihallinto
Rekisterinumero: 57788919
Kamarin jäsenyys:
Budapestin kauppa- ja teollisuuskamari (BKIK).

Isännöintipalvelun tarjoaja: Shopify International Ltd. Attn: Data Protection c/o Intertrust Ireland 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings Haddington Road Dublin 4, D04 XN32 Irlanti.


Vastuu sisällöstä:
Palveluntarjoajana olemme vastuussa näiden sivujen sisällöstä yleisten lakien mukaisesti. Emme kuitenkaan ole velvollisia valvomaan siirrettyjä tai tallennettuja ulkoisia tietoja tai tutkimaan olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Yleisten lakien mukaiset velvollisuudet poistaa tai estää tietojen käyttö säilyvät ennallaan. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollista vasta siitä lähtien, kun konkreettisesta rikkomuksesta on saatu tieto. Jos saamme tietää tällaisista rikkomuksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

Tämän verkkosivuston sisältö on laadittu ja laaditaan mahdollisimman huolellisesti. Siitä huolimatta ei voida taata, että sisältö on ajantasaista ja täydellistä. Palveluntarjoajaan kohdistuvat korvausvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja ja jotka voivat aiheutua tarjotun sisällön käytöstä tai käyttämättä jättämisestä tai vastaavasti virheellisen tai puutteellisen sisällön käytöstä, suljetaan pois, ellei palveluntarjoajan voida osoittaa aiheuttaneen vahinkoa tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Luetellut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuu linkeistä:
Tarjoaja ei ota vastuuta kaikista verkkosisällöistä, jotka on yhdistetty ristiviittauksella (linkki), koska ne eivät ole hänen omia sisältöjään. Linkitettyjen sivustojen sisällöstä on aina vastuussa niiden tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten varalta linkittämishetkellä. Laittomia sisältöjä ei ollut havaittavissa linkityshetkellä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettisia todisteita lainrikkomuksesta. Jos saamme tietoiseksi rikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

Linkit, jotka viittaavat näiden sivujen sisältöön, edellyttävät palveluntarjoajan suostumusta. Tällaista suostumusta on haettava uudelleen aina, kun sen sivuston sisältöön, josta linkki on peräisin, tehdään olennaisia muutoksia; suostumus voidaan peruuttaa epävirallisesti milloin tahansa. Sivujen linkittäminen laittoman, loukkaavan, harhaanjohtavan tai herjaavan sisällön sisältäville sivuille on joka tapauksessa kielletty.

Tekijänoikeuslaki:
Näillä sivuilla olevaan sisältöön ja palveluntarjoajan luomiin teoksiin sovelletaan Saksan tekijänoikeuslakia. Tällaisen materiaalin kopiointi, käsittely, julkaiseminen, jakelu tai kaikenlainen kaupallistaminen tekijänoikeuslain soveltamisalan ulkopuolella edellyttää sen luojalta, tässä tapauksessa palveluntarjoajalta, etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Siltä osin kuin tämän sivuston sisältö ei ole palveluntarjoajan luomaa, noudatetaan kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia. Erityisesti kolmansien osapuolten sisältö on merkitty sellaiseksi. Jos kuitenkin havaitset tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoita siitä meille. Jos saamme tietää loukkauksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi. 

 

Online-riidanratkaisufoorumi

EU:n komissio tarjoaa foorumin tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua varten. Tämä antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkotilaukseensa liittyvät riidat tuomioistuimen ulkopuolella. Riitojenratkaisufoorumi löytyy täältä: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Sähköpostimme kuluttajavalituksia varten on: customerservice@pepmelon.com
Emme ole halukkaita tai velvollisia osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovitteluelimessä.